SSH CHANGER – Tool đổi SSH theo thời gian

Update V1.2.1 (4/6/2016): – Thay phím thoát nhanh ESC = Ctrl + Q
– Tự Clear tray icon sau khi connect thành công (tránh tràn tray icon)
– Thêm cái ví dụ mã nguồn autoit connect 1 ssh đơn giản cho bạn nào cần

Update V1.2 (20/3/2016):
– Auto lưu SSH chưa sử dụng tránh trường hợp máy tắt đột ngột.
– Change SSH theo Country (yêu cầu list ssh có cột country)
– Bật tắt nhanh Proxifier (Icon góc tool)

Update V1.1 (10/3/2016):
– Thêm chứ năng tự change ssh khi bị die trong quá trình sử dung (cho bác nào treo gì đó 24/24)
– Check Blacklist (khi 1 ssh connect OK thì sẽ check xem có Blacklist ko, có thì next ssh)

[​IMG]
[​IMG]

WinRAR Password | Download Password
Password: xshare.pro