Okdo All to PowerPoint Converter Pro v5.8

Okdo All to PowerPoint Converter Professional là công cụ chuyển đổi tất cả các định dạng sang PowerPoint một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Có thể chuyển đổi theo nhóm giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ nguyên định dạng của tập tin ban đầu.

Hỗ trợ các định dạng khác nhau như: DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPTM, TXT, RTF, PDF, HTM, HTML, URL, bất kỳ tập tin hình ảnh như: JPG, JPEG, BMP, WMF, EMF, GIF , TIFF, PNG, J2K, JP2, PCX.

Tính năng nâng cao

 • Là chương trình độc lập không cần sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Acrobat.
 • Hỗ trợ chuyển đổi tập tin PDF đã mã hóa.
 • Chuyển đổi nhiều định dạng khác nhau một lần giúp tiết kiệm thời gian.
 • Chuyển đổi theo nhóm: PDF, DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, RTF, PPT, PPTX, PPTM, TXT, HTM, JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, EMF, WMF, JP2, J2K, PCX ETC TO PPT, PPTX, PPTM.
 • Chuyển đổi mỗi trang của Word/RTF thành tập tin duy nhất.
 • Thiết lập các Watermark hình ảnh.
 • Hỗ trợ trộn mỗi sheet của file Excel thành một Ppt, Pptx, Pptm.
 • Hỗ trợ chèn văn bản vào Footer.
 • Có thể tải toàn bộ thư mục để chuyển đổi.
 • Lưu tập tin được chuyển đổi vào một danh sách.
 • Load các tập tin trong danh sách đã lưu để chuyển đổi.
 • Có thể thêm toàn bộ thư mục để chuyển đổi.
 • Thiết lập để mở thư mục đầu ra sau khi chuyển đổi hoàn thành.
 • Hỗ trợ lưu các tập tin đầu ra trong cùng thư mục với tập tin nguồn.

Tính năng chính

 • Chuyển đổi theo nhóm giúp nâng cao hiệu quả công việc.
 • Giao diện người dùng thân thiện.
 • Hỗ trợ thêm toàn bộ thư mục để chuyển đổi.
 • Có thể giữ nguyên định dạng, văn bản, hình ảnh của tập tin ban đầu.
 • Hỗ trợ chuyển đổi Docx, Docm, Xlsx, Xlsm, Pptx, Pptm của Office 2007/2010.
 • Hỗ trợ nền tảng hệ điều hành Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista (x64)/7.