1000+ Cụm Từ Thường Dùng Trong Các Cuộc Trò Chuyện

Giao tiếp là một trong module rất quan trọng trong việc học Tiếng Anh, hơn nữa giao tiếp giúp các bạn các bạn có thể bổ sung cho mình một lượng lớn từ vựng. Khóa học Thành thạo 1000+ cụm từ thường dùng trong các cuộc trò chuyện là một khóa học giúp các bạn cải thiện khả năng giao tiếp, thông qua đó giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp cũng như có khả năng sử dụng vốn từ vựng được bổ sung thông qua khóa học. Các phần của khóa học này được chia ra nhiều phần nhỏ  thêm từng module 15 phút / phần, với lượng kiến thức vừa đủ để các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ.

WinRAR Password | Download Password
Password: tailieuvip.net