Hỗ trợ get CID & kích hoạt Office 2010-2019

Thành viên nên sử dụng công cụ MSAct Plus bên dưới để kiểm tra key, nếu key còn sống hãy lấy dãy IID – Installation ID (Step 2) và đăng lên đây để được hỗ trợ lấy mã CID ở step 3.

Trong trường hợp không tìm được key, các bạn hãy nhờ trợ giúp qua teamviewer.
Lưu ý: Không đăng id và pass teamview công khai lên topic, chỉ nhắn tin riêng để tránh trường hợp bị vào phá máy.

File Download
WinRAR Password | Download Password
Password: xshare.pro