Folder Guard Pro v20.1 Full

Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục, file với Folder Guard Pro

Folder Guard là một chương trình bảo mật máy tính mạnh mẽ cho phép bạn điều khiển quyền truy cập vào các tệp, thư mục, ứng dụng hoặc các tài nguyên hệ thống khác.

Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục, file với Folder Guard Pro v20.1 Full Crack

Nó cho phép bạn bảo vệ tất cả các dữ liệu quan trọng của bạn bằng cách giấu, hạn chế truy cập, hoặc khóa nó bằng mật khẩu. Đây là một giải pháp đơn giản để bảo vệ dữ liệu trên máy tính công cộng, do đó chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu. Ngoài ra, bạn thậm chí có thể ẩn hoàn toàn các tệp cá nhân, thư mục và ứng dụng từ hầu hết các ứng dụng khác. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa quyền truy cập vào các ổ đĩa, Bảng điều khiển , bảo vệ tệp hệ thống khỏi thay đổi và hơn thế nữa.

Các tính năng chính của Folder Guard

 • Dễ dàng tạm dừng và tiếp tục bảo vệ
 • Ẩn, hạn chế quyền truy cập và Bảo vệ mật khẩu
 • Các thư mục bảo vệ bằng mật khẩu từ người dùng mạng
 • Ngăn chặn sửa đổi tệp và thư mục
 • Hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ ổ đĩa rời
 • Cho phép hoặc từ chối truy cập vào các ổ đĩa rời
 • Có thể kiểm soát truy cập vào các chương trình và các tập tin
 • Chỉ định và tin cậy các chương trình sao lưu
 • Vô hiệu hoá chạy hoặc cài đặt các chương trình trái phép
 • Bảo vệ bằng mật khẩu và hạn chế quyền truy cập
 • Bảo vệ và ẩn thư mục cá nhân của bạn
 • Giải pháp đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả
 • Hỗ trợ tất cả các tệp tin, đầu và ứng dụng
 • Làm việc trong chế độ ẩn, và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn crack Folder Guard Pro v20.1 Full

1 – Giải nén và cài đặt phần mềm
2 – Thoát sau khi cài xong
3 – Sao chép File Cr@ck Patch vào mục cài đặt phần mềm. (Lựa chọn X32 hoặc X64 phù hợp)
4 – Chạy File Cr@ck Patch với quyền “Run as administrator” và nhấp Patch.
5 – Chạy File Cr@ck K3ygen tạo môt License key -> Sử dụng Key tạo được để đăng ký phần mềm
6 – Hoàn thành.

Chúc các bạn thành công.

WinRAR Password | Download Password
Password: xshare.pro