Windows Embedded 8.1 Industry Pro phát triển từ Windows 8.1

Windows Embedded 8.1 Industry Pro phát triển từ Windows 8.1 sử dụng trên các thiết bị trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và bất kỳ ngành nào khác, trong đó các ứng dụng sử dụng trong kinh doanh mạnh mẽ và khả năng thực hiện một chức năng chuyên dụng an toàn và đáng tin cậy là thứ đáng để quan tâm nhất.

Các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ những cải tiến mới nhất của Windows 8.1 trên các thiết bị được xây dựng trên Windows Embedded 8.1 Industry Pro; ví dụ như là: tăng cường bảo mật, kiểm soát bảo mật chặt hơn, khả năng ngoại vi mở rộng, quản lý tốt hơn, trải nghiệm người dùng được cập nhật và cải thiện khả năng kết nối & tính di động.

WinRAR Password | Download Password
Password: tailieuvip.net